کمترین: 
3603.9
بیشترین: 
3603.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3603.9
زمان: 
10/6 09:10
قیمت دلار امروز 6 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 6 دی 1396 , 3603.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 09:10","price":3603.9}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398