کمترین: 
761
بیشترین: 
781.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
764
زمان: 
10/6 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 6 دی 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 6 دی 1396 , 764 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 00:00","price":770.63},{"date":"1396/10/06 00:30","price":771.91},{"date":"1396/10/06 01:00","price":771},{"date":"1396/10/06 02:00","price":771.02},{"date":"1396/10/06 02:30","price":767.56},{"date":"1396/10/06 03:00","price":769.69},{"date":"1396/10/06 03:30","price":773.31},{"date":"1396/10/06 06:30","price":776.9},{"date":"1396/10/06 07:00","price":773.85},{"date":"1396/10/06 09:30","price":773},{"date":"1396/10/06 10:00","price":774.4},{"date":"1396/10/06 12:30","price":781},{"date":"1396/10/06 13:00","price":778.4},{"date":"1396/10/06 14:00","price":781.5},{"date":"1396/10/06 14:30","price":776},{"date":"1396/10/06 18:30","price":781.1},{"date":"1396/10/06 19:00","price":765.98},{"date":"1396/10/06 21:30","price":761},{"date":"1396/10/06 22:00","price":772},{"date":"1396/10/06 22:30","price":761},{"date":"1396/10/06 23:00","price":770},{"date":"1396/10/06 23:30","price":764}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398