کمترین: 
14867
بیشترین: 
16420
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14937
زمان: 
10/6 23:30
قیمت بیت کوین امروز 6 دی 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 6 دی 1396 , 14937 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 00:00","price":15925},{"date":"1396/10/06 00:30","price":15834},{"date":"1396/10/06 01:00","price":15686},{"date":"1396/10/06 02:00","price":15749},{"date":"1396/10/06 02:30","price":15699},{"date":"1396/10/06 03:00","price":15651},{"date":"1396/10/06 03:30","price":15676},{"date":"1396/10/06 06:30","price":15718},{"date":"1396/10/06 07:00","price":15753},{"date":"1396/10/06 09:30","price":16341},{"date":"1396/10/06 10:00","price":16420},{"date":"1396/10/06 12:30","price":16169},{"date":"1396/10/06 13:00","price":16191},{"date":"1396/10/06 13:30","price":16081},{"date":"1396/10/06 14:00","price":15810},{"date":"1396/10/06 14:30","price":15501},{"date":"1396/10/06 15:00","price":15655},{"date":"1396/10/06 18:30","price":15721},{"date":"1396/10/06 19:00","price":15155},{"date":"1396/10/06 21:30","price":14869},{"date":"1396/10/06 22:00","price":15080},{"date":"1396/10/06 22:30","price":14867},{"date":"1396/10/06 23:00","price":15199},{"date":"1396/10/06 23:30","price":14937}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398