کمترین: 
499
بیشترین: 
499
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
499
زمان: 
10/5 18:00
قیمت کرون نروژ امروز 5 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 دی 1396 , 499 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 18:00","price":499}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398