کمترین: 
1370000
بیشترین: 
1370000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1370000
زمان: 
10/5 13:42
قیمت سکه بهار آزادی امروز 5 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 5 دی 1396 , 1370000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 13:42","price":1370000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398