کمترین: 
685000
بیشترین: 
687000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
687000
زمان: 
10/5 17:24
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 5 دی 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 5 دی 1396 , 687000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 12:00","price":685000},{"date":"1396/10/05 16:30","price":686000},{"date":"1396/10/05 17:24","price":687000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398