کمترین: 
98150.7
بیشترین: 
98197
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98152.8
زمان: 
10/5 18:10
قیمت شاخص بورس امروز 5 دی 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 5 دی 1396 , 98152.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 12:00","price":98196.3},{"date":"1396/10/05 12:10","price":98196.4},{"date":"1396/10/05 12:20","price":98197.0},{"date":"1396/10/05 12:30","price":98188.8},{"date":"1396/10/05 12:40","price":98150.7},{"date":"1396/10/05 14:10","price":98150.8},{"date":"1396/10/05 14:20","price":98150.9},{"date":"1396/10/05 15:10","price":98151.1},{"date":"1396/10/05 15:20","price":98151.2},{"date":"1396/10/05 18:10","price":98152.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398