کمترین: 
684000
بیشترین: 
687000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
687000
زمان: 
10/5 17:00
قیمت نیم سکه امروز 5 دی 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 5 دی 1396 , 687000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 11:54","price":684000},{"date":"1396/10/05 12:12","price":686000},{"date":"1396/10/05 17:00","price":687000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398