کمترین: 
4305
بیشترین: 
4309
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4305
زمان: 
10/5 12:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 دی 1396 , 4305 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 10:20","price":4309},{"date":"1396/10/05 11:40","price":4308},{"date":"1396/10/05 11:50","price":4307},{"date":"1396/10/05 12:50","price":4305}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398