کمترین: 
2489
بیشترین: 
2510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2510
زمان: 
10/5 10:10
قیمت منات آذربایجان امروز 5 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 دی 1396 , 2510 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:20","price":2489},{"date":"1396/10/05 10:10","price":2510}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398