کمترین: 
70
بیشترین: 
73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70
زمان: 
10/5 10:10
قیمت روبل روسیه امروز 5 دی 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 5 دی 1396 , 70 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:20","price":73},{"date":"1396/10/05 10:10","price":70}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398