کمترین: 
1064
بیشترین: 
1068
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1064
زمان: 
10/5 10:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 5 دی 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 5 دی 1396 , 1064 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:20","price":1068},{"date":"1396/10/05 10:10","price":1064}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398