کمترین: 
3116
بیشترین: 
3130
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3130
زمان: 
10/5 18:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 5 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 5 دی 1396 , 3130 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:20","price":3116},{"date":"1396/10/05 10:10","price":3120},{"date":"1396/10/05 18:30","price":3130}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398