کمترین: 
11
بیشترین: 
12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11
زمان: 
10/5 10:10
قیمت لیر سوریه امروز 5 دی 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 5 دی 1396 , 11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:20","price":12},{"date":"1396/10/05 10:10","price":11}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398