کمترین: 
11031
بیشترین: 
11050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11050
زمان: 
10/5 10:10
قیمت ریال عمان امروز 5 دی 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 5 دی 1396 , 11050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:20","price":11031},{"date":"1396/10/05 10:10","price":11050}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398