کمترین: 
1119
بیشترین: 
1120
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120
زمان: 
10/5 10:10
قیمت ریال قطر امروز 5 دی 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 5 دی 1396 , 1120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:20","price":1119},{"date":"1396/10/05 10:10","price":1120}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398