کمترین: 
13895
بیشترین: 
13900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13900
زمان: 
10/5 10:10
قیمت دینار کویت امروز 5 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 دی 1396 , 13900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:20","price":13895},{"date":"1396/10/05 10:10","price":13900}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398