کمترین: 
500
بیشترین: 
502
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
501
زمان: 
10/5 13:10
قیمت کرون سوئد امروز 5 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 دی 1396 , 501 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:20","price":500},{"date":"1396/10/05 10:10","price":502},{"date":"1396/10/05 13:10","price":501}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398