کمترین: 
3251
بیشترین: 
3263
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3259
زمان: 
10/5 15:50
قیمت دلار استرالیا امروز 5 دی 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 5 دی 1396 , 3259 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:20","price":3251},{"date":"1396/10/05 10:10","price":3263},{"date":"1396/10/05 11:50","price":3262},{"date":"1396/10/05 13:00","price":3261},{"date":"1396/10/05 15:50","price":3259}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398