کمترین: 
3353
بیشترین: 
3373
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3366
زمان: 
10/5 13:00
قیمت دلار کانادا امروز 5 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 5 دی 1396 , 3366 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:20","price":3353},{"date":"1396/10/05 10:10","price":3368},{"date":"1396/10/05 11:40","price":3373},{"date":"1396/10/05 11:50","price":3371},{"date":"1396/10/05 12:00","price":3370},{"date":"1396/10/05 12:10","price":3369},{"date":"1396/10/05 12:50","price":3368},{"date":"1396/10/05 13:00","price":3366}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398