کمترین: 
383
بیشترین: 
383
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
383
زمان: 
10/5 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 5 دی 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 5 دی 1396 , 383 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:20","price":383}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398