کمترین: 
652
بیشترین: 
656
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
655
زمان: 
10/5 11:40
قیمت یوان چین امروز 5 دی 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 5 دی 1396 , 655 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:20","price":652},{"date":"1396/10/05 10:10","price":656},{"date":"1396/10/05 11:40","price":655}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398