کمترین: 
1119
بیشترین: 
1122
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1121
زمان: 
10/5 12:50
قیمت لیر ترکیه امروز 5 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 دی 1396 , 1121 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:20","price":1119},{"date":"1396/10/05 10:10","price":1122},{"date":"1396/10/05 12:50","price":1121}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398