کمترین: 
5680
بیشترین: 
5724
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5718
زمان: 
10/5 12:20
قیمت پوند امروز 5 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 5 دی 1396 , 5718 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:20","price":5680},{"date":"1396/10/05 10:10","price":5724},{"date":"1396/10/05 11:30","price":5723},{"date":"1396/10/05 11:40","price":5720},{"date":"1396/10/05 12:00","price":5719},{"date":"1396/10/05 12:20","price":5718}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398