کمترین: 
5024
بیشترین: 
5030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5025
زمان: 
10/5 15:20
قیمت یورو امروز 5 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 5 دی 1396 , 5025 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:20","price":5025},{"date":"1396/10/05 10:10","price":5030},{"date":"1396/10/05 12:20","price":5024},{"date":"1396/10/05 12:30","price":5025},{"date":"1396/10/05 12:50","price":5024},{"date":"1396/10/05 13:10","price":5026},{"date":"1396/10/05 15:20","price":5025}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398