کمترین: 
2118.2
بیشترین: 
2118.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2118.2
زمان: 
10/5 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 5 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 دی 1396 , 2118.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:10","price":2118.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398