کمترین: 
61.9
بیشترین: 
61.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.9
زمان: 
10/5 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 5 دی 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 5 دی 1396 , 61.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:10","price":61.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398