کمترین: 
10983.8
بیشترین: 
10983.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10983.8
زمان: 
10/5 09:10
قیمت بات تایلند امروز 5 دی 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 5 دی 1396 , 10983.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:10","price":10983.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398