کمترین: 
3.3
بیشترین: 
3.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.3
زمان: 
10/3 09:40
قیمت دینار عراق امروز 3 دی 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 3 دی 1396 , 3.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/03 09:40","price":3.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398