کمترین: 
1110
بیشترین: 
1115
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1114
زمان: 
9/27 14:50
قیمت لیر ترکیه امروز 27 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 27 آذر 1396 , 1114 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 10:50","price":1115},{"date":"1396/09/27 11:00","price":1110},{"date":"1396/09/27 11:10","price":1115},{"date":"1396/09/27 11:20","price":1114},{"date":"1396/09/27 11:40","price":1113},{"date":"1396/09/27 14:50","price":1114}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398