کمترین: 
95409.4
بیشترین: 
95477.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95477.4
زمان: 
9/27 13:50
قیمت شاخص بورس امروز 27 آذر 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 27 آذر 1396 , 95477.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 10:50","price":95409.4},{"date":"1396/09/27 11:00","price":95429.4},{"date":"1396/09/27 13:50","price":95477.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398