کمترین: 
2113.1
بیشترین: 
2113.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2113.1
زمان: 
9/27 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 27 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 27 آذر 1396 , 2113.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 09:10","price":2113.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398