کمترین: 
60.8
بیشترین: 
60.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.8
زمان: 
9/27 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 27 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 27 آذر 1396 , 60.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 09:10","price":60.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398