کمترین: 
873.5
بیشترین: 
873.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
873.5
زمان: 
9/27 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 27 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 27 آذر 1396 , 873.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 09:10","price":873.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398