کمترین: 
2645.8
بیشترین: 
2645.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2645.8
زمان: 
9/27 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 27 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 آذر 1396 , 2645.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 09:10","price":2645.8}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398