کمترین: 
9494
بیشترین: 
9494
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9494
زمان: 
9/27 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 27 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 27 آذر 1396 , 9494 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 09:10","price":9494}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398