کمترین: 
299.1
بیشترین: 
299.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
299.1
زمان: 
9/27 09:10
قیمت دینار عراق امروز 27 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 27 آذر 1396 , 299.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 09:10","price":299.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398