کمترین: 
9284.1
بیشترین: 
9284.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9284.1
زمان: 
9/27 09:10
قیمت ریال عمان امروز 27 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 27 آذر 1396 , 9284.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 09:10","price":9284.1}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398