کمترین: 
952
بیشترین: 
952
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
952
زمان: 
9/27 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 27 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 27 آذر 1396 , 952 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 09:10","price":952}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398