کمترین: 
11806.7
بیشترین: 
11806.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11806.7
زمان: 
9/27 09:10
قیمت دینار کویت امروز 27 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 27 آذر 1396 , 11806.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 09:10","price":11806.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398