کمترین: 
426.5
بیشترین: 
426.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
426.5
زمان: 
9/27 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 27 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 27 آذر 1396 , 426.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 09:10","price":426.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398