کمترین: 
3605
بیشترین: 
3605
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3605
زمان: 
9/27 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 27 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 27 آذر 1396 , 3605 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 09:10","price":3605}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398