کمترین: 
2777.2
بیشترین: 
2777.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2777.2
زمان: 
9/27 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 27 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 27 آذر 1396 , 2777.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 09:10","price":2777.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398