کمترین: 
3168.8
بیشترین: 
3168.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3168.8
زمان: 
9/27 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 27 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 27 آذر 1396 , 3168.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 09:10","price":3168.8}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398