کمترین: 
924.3
بیشترین: 
924.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
924.3
زمان: 
9/27 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 27 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 27 آذر 1396 , 924.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 09:10","price":924.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398