کمترین: 
4760.9
بیشترین: 
4760.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4760.9
زمان: 
9/27 09:10
قیمت پوند امروز 27 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 27 آذر 1396 , 4760.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 09:10","price":4760.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398