کمترین: 
4198.9
بیشترین: 
4198.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4198.9
زمان: 
9/27 09:10
قیمت یورو امروز 27 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 27 آذر 1396 , 4198.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 09:10","price":4198.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398