کمترین: 
3569.9
بیشترین: 
3569.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3569.9
زمان: 
9/27 09:10
قیمت دلار امروز 27 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 27 آذر 1396 , 3569.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 09:10","price":3569.9}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398