کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
9/27 23:56
قیمت امروز 27 آذر 1396
قیمت در تاریخ 27 آذر 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398