کمترین: 
18231
بیشترین: 
19401
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18581
زمان: 
9/27 23:30
قیمت بیت کوین امروز 27 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 27 آذر 1396 , 18581 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 00:00","price":19230},{"date":"1396/09/27 00:30","price":18958},{"date":"1396/09/27 01:00","price":18940},{"date":"1396/09/27 02:00","price":19108},{"date":"1396/09/27 02:30","price":19401},{"date":"1396/09/27 03:00","price":18790},{"date":"1396/09/27 03:30","price":18899},{"date":"1396/09/27 04:00","price":18740},{"date":"1396/09/27 04:30","price":18336},{"date":"1396/09/27 08:00","price":18704},{"date":"1396/09/27 08:30","price":18713},{"date":"1396/09/27 09:00","price":18683},{"date":"1396/09/27 09:30","price":18847},{"date":"1396/09/27 10:00","price":18911},{"date":"1396/09/27 10:30","price":18874},{"date":"1396/09/27 11:00","price":18844},{"date":"1396/09/27 14:00","price":18764},{"date":"1396/09/27 14:30","price":18889},{"date":"1396/09/27 15:00","price":18964},{"date":"1396/09/27 15:30","price":19139},{"date":"1396/09/27 16:00","price":19070},{"date":"1396/09/27 16:30","price":18920},{"date":"1396/09/27 17:00","price":18732},{"date":"1396/09/27 17:30","price":18612},{"date":"1396/09/27 18:00","price":18231},{"date":"1396/09/27 18:30","price":18436},{"date":"1396/09/27 19:00","price":18623},{"date":"1396/09/27 20:00","price":18632},{"date":"1396/09/27 20:30","price":18510},{"date":"1396/09/27 21:00","price":18489},{"date":"1396/09/27 22:00","price":18346},{"date":"1396/09/27 22:30","price":18313},{"date":"1396/09/27 23:00","price":18636},{"date":"1396/09/27 23:30","price":18581}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398